Дистрибуция

Покритие в национален мащаб

Дистрибуторски центрове

Разполагаме с четири дистрибутоски центрове на територията на страната

Дистрибуторските центрове са разположени в – София, Пловдив, Варна и Бургас, отговарящи на критериите за Добра Дистрибуторска Практика. Така разположени позволяват покритие в национален мащаб. Разположени на 6000 кв.м площ. В годините компанията се утвърдила, като лоялен дистрибутор и желан партньор.

Нашите потенциални предимства

 • Сладови площи с над 1800 места за съхранение на европалети.
 • Собствен автопарк с над 80 транспортни средства.
 • Над 20 бр. товарни автомобили с поддържане на различен температурен режим за доставки на стоки.
 • Необходими сертификати и разрешителни за извършване на дейност в страната.
 • Софтуерна система за управление на всички процеси.
 • Складово разпределяне и складиране на стоки по партиди.
 • Модернизиране на складовите процеси.
 • Подобряване безопасността на съхранение на продуктите.
 • Анализ на търговските процеси.
 • Бързина и точност на изпълнение на доставките.
 • Редуциране на грешките при събиране на поръчки.
 • Поръчки и обмен на данни във всеки един момент.
Услуги

Нашият професионално обучен екип гарантира сигурен и прозрачен начин на работа

Дерони предлага посещение на място от търговски представител, който има за цел да даде максимално точна информация за нуждите и желанията на клиента, както и да предложи детайлна информация за наборът от стоки, които предлагаме.

 • Онлайн поръчки.
 • Доставки до 24 часа.
 • Регулярни доставки по утвърдени маршрути.
 • Работа с електронни платформи – електронен обмен на документи.
 • Масирани промоционални активности.
 • Мърчандайзинг.